Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków


W związku z ogłoszonym naborem wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2018 w pierwszym etapie oceny do uzupełnienia braków we wniosku mailowo zostały wezwane podmioty wskazane w załączniku.

Wskazane braki należy uzupełnić w terminie 7 dni (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego) od wysłania maila. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie oceniony negatywnie na poziomie oceny formalnej. Uzupełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (uzupełnienie 2018.pdf)uzupełnienie 2018.pdf191 kB

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2018.

Tegoroczna kwota przeznaczona w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na dotacje wynosi 1 400 000 zł. Wszystkie niezbędne informacje oraz elektroniczną wersję wniosku (UWAGA! NOWY WZÓR WNIOSKU) znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Nabór wniosków trwa do dnia 28 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.: 91 440 30 15 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu znajdą Państwo aktualne wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego rozliczenia przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorkie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2017.

Dnia 25 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2017.


W celu sporządzenia umowy o dofinansowanie zadania proszę o dostarczenie w terminie do 19 maja br. do Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin):


1. aktualnego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu, w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);


2. zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu planowanych prac lub robót - zakres finansowo – rzeczowego zadania, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. Elektroniczną wersję zakresu finansowo – rzeczowego należy pobrać ze strony www.kultura.wzp.pl;


3. kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), jeżeli jest wymagany;


4. aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna);


5. zgody wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;


6. kopii pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;


7. kopii pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie planowanych prac w przypadku gdy termin ważności dokumentu dołączonego do wniosku mija w trakcie realizacji zadania.


Jeśli kwota przyznanej dotacji jest mniejsza od kwoty wnioskowanej proszę o dostosowanie zakresu zadania, źródeł finansowania do wysokości przyznanej dotacji (wysokość wkładu własnego lub/i środki pochodzące z innych źródeł mogą zostać obniżona proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji) oraz terminów wykonania poszczególnych etapów (daty zakończenia etapów należy wskazać w tabeli „Kosztorys według rodzaju kosztów"). Data zakończenia ostatniego z etapów oznaczać będzie datę rzeczowego wykonania zadania, która zostanie wpisana w umowie.Dnia 25 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2017.


Lista beneficjentów znajduje się w załączniku.


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Załącznik do uchwały Sejmiku 2017.pdf)Załącznik do uchwały Sejmiku 2017.pdf210 kB

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2017 w pierwszym etapie oceny do uzupełnienia braków we wniosku mailowo zostały wezwane podmioty wskazane w załączniku.

 

Wskazane braki należy uzupełnić w terminie 7 dni (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego) od wysłania maila. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie oceniony negatywnie na poziomie oceny formalnej. Uzupełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania.


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (uzupełnienie .pdf)uzupełnienie .pdf198 kB

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2017.


Tegoroczna kwota przeznaczona w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na dotacje wynosi 1 150 000 zł. Wszystkie niezbędne informacje oraz elektroniczną wersję wzoru wniosku znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej załącznikach.


Nabór wniosków trwa do dnia 3 lutego 2017 r.


Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.: 91 440 30 15 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dnia 26 kwietnia 2016 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2016.


Lista beneficjentów znajduje się w załączniku.


W dalszej częsci artykułu znajduje się informacja na temat dokumentów wymaganych do celów sporządzenia umowy.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego