Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Wzory dokumentów

W związku z organizowanymi corocznie na terenie województwa zachodniopomorskiego wydarzeniami artystycznymi, podczas których Marszałek jest fundatorem nagród finansowych informujemy, że tryb i zasady ich przyznawania precyzuje podjęta w dn. 25 września 2012 r. uchwała Nr XVIII/231/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia Nagrody „Pro Arte" Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.


Obowiązujące dokumenty zamieszczone zostały w załącznikach.


Zgodnie z prowadzoną przez Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UMWZ polityką dotyczącą standaryzacji przedkładanych przez instytucje kultury dokumentów, opracowane zostały wzory, na których składać należy poszczególne wnioski i sprawozdania.


Obowiązujące dokumenty zamieszczone zostały w załącznikach.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego