Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

ul. Podgórna 15/16
70 - 205 Szczecin

tel. 91 481 91 10
fax 91 481 91 15

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ksiaznica.szczecin.pl


Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica istnieje od 1905 roku, a od 1994 pod obecną nazwą (po przekształceniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie). Pełni funkcję centralnej biblioteki Pomorza i wojewódzkiej biblioteki publicznej. Sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią 180 bibliotek samorządowych w województwie zachodniopomorskim. Ma status biblioteki publiczno-naukowej, od 1969 r. otrzymuje egzemplarz obowiązkowy wszystkich druków ukazujących się w Polsce. Jej liczące ok. 1,7 mln jednostek zbiory obejmują książki, czasopisma i zbiory specjalne. Stanowią one ważny warsztat pracy naukowej i dydaktycznej szczecińskiego środowiska naukowego. Spośród ok. 220 tys. użytkowników odwiedzających rocznie Książnicę najliczniejszą grupę stanowią studenci, pracownicy naukowi i uczniowie. Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały związane z historią i współczesnym życiem Pomorza, w tym historyczne zbiory dawnej Stadtbibliothek w Szczecinie.


Książnica Pomorska posiada różnorodne zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, zbiory ikonograficzne, muzyczne i kartograficzne oraz unikatową kolekcję zbiorów dalekowschodnich z całego świata pozyskaną dzięki uczestnictwu w międzynarodowym projekcie „The Buddhist Book Project Poland” pod patronatem Dalajlamy. Na uwagę zasługują księgozbiory prywatne pisarzy: Stefana Flukowskiego, Zbigniewa Herberta, Ludmiły Marjańskiej i Andrzeja Kuśniewicza. Niezwykle cenną kolekcją są tzw. witkacjana (korespondencja, obrazy, pamiątki osobiste związane ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem) oraz biblioteka naukowa prof. Henryka Markiewicza. Zbiory historyczne i współczesne, stanowiące dziedzictwo narodowe i kulturowe regionu, Książnica udostępnia również online w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania’. Ponadto organizuje liczne wydarzenia naukowe - sympozja, wykłady, konferencje; kulturalne - wystawy, wykłady, promocje książek, spotkania literackie, prezentacje osiągnięć twórców regionalnych; edukacyjne - prelekcje, lekcje biblioteczne i tematyczne dla uczniów oraz wydaje własne publikacje.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego