Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Wojewódzki Program Ochrony nad Zabytkami

Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 jest dokumentem opracowanym na zlecenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiegoopracowany przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Podstawę opracowania programu stanowiła analiza zasobu kulturowego województwa i potrzeb w zakresie jego ochrony i opieki nad nim, w celu zachowania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Program obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z bogatym dziedzictwem kulturowym Województwa Zachodniopomorskiego, zarówno zagadnienia kontekstu historycznego, zachowanego zasobu materialnego dziedzictwa, jego mocnych i słabych stron, prawa i finansów, ale głównie wytycza cele strategiczne i określa zadania opieki nad zabytkami w perspektywie najbliższych czterech lat.


Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki program opieki nad zabytkami sporządza zarząd województwa, a przyjmuje sejmik województwa po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.


Uchwała Nr XXII/361/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 503/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r.


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (WPONZ WZP 2017-2020 - całość.pdf)WPONZ WZP 2017-2020 - całość.pdf3301 kB

Realizując ustawowy obowiązek Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przedkłada co dwa lata Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przekazuje go pod obrady Sejmiku Województwa w celu jego akceptacji.


Głównym założeniem programu jest polepszenie stanu zachowania zabytków oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i rozwój społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego.


Uchwała Nr 540/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXII/362/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Załącznik.pdf)Załącznik.pdf5145 kB

Realizując ustawowy obowiązek Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przedkłada co dwa lata Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przekazuje go pod obrady Sejmiku Województwa w celu jego akceptacji.


Głównym założeniem programu jest polepszenie stanu zachowania zabytków oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i rozwój społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego.


Uchwała Nr 704/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 13 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/120/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r.


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Załącznik.pdf)Załącznik.pdf13126 kB

Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2013-2017 opracowany został przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Konieczność opracowania takiego programu wynika wprost z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Program na lata 2013-2017 opracowany został na bazie doświadczeń wynikających z realizacji programu na lata 2008-2012, szeroko zakrojonych konsultacji z gminnymi i powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wydziałami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Podstawę opracowania programu stanowiła analiza zasobu kulturowego województwa i potrzeb w zakresie jego ochrony i opieki nad nim, w celu zachowania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki program opieki nad zabytkami sporządza zarząd województwa, a przyjmuje sejmik województwa po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Uchwała Nr 339/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/310/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 2013-2017  (marzec_2013).pdf)Załącznik2282 kB

Realizując ustawowy obowiązek Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przedkłada co dwa lata Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem przekazuje go pod obrady Sejmiku Województwa w celu jego akceptacji.
Głównym założeniem programu jest polepszenie stanu zachowania zabytków oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej i rozwój społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uchwała Nr 195/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXIII/309/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WPONZ WZP L  2010-2012 (2 dwuletni okres 2010-2012).pd)Załącznik1165 kB

Informacje dotyczące sprawozdania z realizacji "Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2012 - Pierwszy Dwuletni Cykl 2008-2010" zamieszczone są pod linkami, które skierują Państwa bezpośrednio do opracowanych na potrzeby powyższego programu informacji.

 

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Kosciol w Starym CzarnowieWojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2012 jest dokumentem opracowanym na zlecenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego opracowanym przez Zespół powołany przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Program obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z bogatym dziedzictwem kulturowym Województwa Zachodniopomorskiego, zarówno zagadnienia kontekstu historycznego, zachowanego zasobu materialnego dziedzictwa, jego mocnych i słabych stron, prawa i finansów, ale głównie wytycza cele strategiczne i określa zadania opieki nad zabytkami w perspektywie najbliższych czterech lat.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego