Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

fwpnFundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs na realizację projektów, które w sposób kreatywny i interesujący dla danej grupy docelowej będą popularyzować szeroko pojęte, polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe.

 

 

Do konkursu można zgłaszać projekty działań edukacyjnych w obszarze dziedzictwa polsko-niemieckiego (nie tylko relacji politycznych, ale również kultury materialnej, dziejów przemysłu, urbanistyki, osiągnięć artystycznych).

 

Projekty powinny mieć na celu rozpowszechnianie wiedzy o wpływie, jaki miały kontakty Polski i Niemiec na urbanizację, rozwój wytwórczości, obieg gospodarczy, obyczaje, sztukę i naukę w obu krajach.

 

Projekty mogą mieć formę dowolnych działań, wykorzystywać różne media i środki wyrazu. Mogą przewidywać tworzenie konkretnych materiałów edukacyjnych (np. film, prace plastyczne, scenariusze lekcji) albo samoistne działania grup młodzieży takie jak lekcje terenowe, gry miejskie, spotkania ze specjalistami, dyskusje i spektakle.

 

O dofinansowanie mogą się starać wszelkie osoby prawne posiadające zdolność do czynności prawnych lub jednostki samorządów terytorialnych i inne publiczne jednostki, a także koalicje instytucji. Projekty należy realizować w partnerstwie polsko-niemieckim, przy czym niemiecki/polski partner projektu może, ale nie musi finansowo partycypować w projekcie.

 

Wysokość dofinansowania: 30 000 zł - 100 000 zł. Poziom dofinansowania: do 80% budżetu projektu.

 

Wnioski mogą być składane w dn. 1 września - 8 grudnia 2013 r.

 

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz wniosku dostępne tutaj.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego