Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Wydarzenia kulturalne


image maxi 579VII Dni Kultury Żydowskiej poświęcone będą nieoczywistym relacjom pomiędzy kulturą i polityką. Wystawy, dyskusje, spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty, prezentacje dotyczyć będą między innymi takich zagadnień, jak: polityka kultury i kultura w polityce; polityka literatury i literatura polityczna; gatunki literatury politycznej; sztuka zaangażowana; polityka wobec religii; religia wobec polityki. Podobnie jak w poprzednich edycjach festiwalu będziemy eksponować rolę kultury (i polityki) w kształtowaniu wspólnot lokalnych oraz regionalnych (miejskich, dzielnicowych, osiedlowych, szkolnych).

W trakcie festiwalu odbędą się dyskusje o współczesnych koncepcjach kultury i polityki, tak jak się je rozumie w literaturze, filozofii czy sztuce. Uczestnicy kolejnych spotkań festiwalowych podejmować będą także tematy, które mają podstawowe znaczenie dla rozumienia współczesnej debaty publicznej (manifestacje lokalne i centralne; symbolika protestów dawnych i współczesnych; rola mediów w animowaniu i podtrzymywaniu współczesnych konfliktów; marsze i procesje; pochody i kondukty; polityka lokalna i przemoc symboliczna; militaryzacja obszarów cywilnych; kultura karnawalizacji życia społecznego i kultura negocjacji kulturowej; formy upamiętniania rocznic lokalnych i państwowych).

Czytaj więcej...


violin 1617972 1920Mają talent, nie zawsze mogą go realizować. Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Janko Muzykant”. Projekt skierowany jest do uzdolnionych, potrzebujących wsparcia dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 30 marca br.

To już szósta odsłona programu stypendialnego marszałka. Poprzednie edycje pokazały, że potrzeby są bardzo różne – kursy śpiewu, warsztaty doskonalenia gry oraz zakup instrumentów i akcesoriów (gitary, instrumenty dęte, klawiszowe). Każdy z uczestników może ubiegać się maksymalnie o 5 tys. zł wsparcia. Różnorodność zakupionego w ramach „Janka Muzykanta” sprzętu dobrze pokazuje, jak szerokie są zainteresowania zachodniopomorskich młodych muzyków. Całkowita pula tegorocznej edycji to 57 tys. zł.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, tzn. pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a klasą maturalną. Wnioski mogą składać sami zainteresowani z pomocą opiekunów, jak też przedstawiciele szkół lub środowisk twórczych.

Stypendia marszałka „Janko Muzykant” funkcjonują od 2013 roku. W tym czasie udało się pomóc ponad 80 młodym miłośnikom dźwięków. Na ten cel przeznaczono łącznie ponad 250 tys. zł. Mimo tego, że to nie umiejętności są decydującym warunkiem przyznania stypendium, to wielu stypendystów prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny – są laureatami konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, międzyszkolnych.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: http://bit.ly/Stypendium_Janko_Muzykant


2018 ogorySerdecznie zapraszamy na niezwykłe w skali naszego regionu wydarzenie przyciągające wiele osób czynnie uprawiających wspinaczkę górską, trekkingi w najwyższych i najpiękniejszych górach świata, miłośników turystyki górskiej, krajobrazu, ochrony przyrody i ekologii. Przegląd wprowadza w magiczny świat gór, na piękne szczyty, skąd rozpościerają się zapierające dech widoki. Program na stronie organizatorów http://ogory.szczecin.pl/7-przeglad-filmow-o-gorach-o-gory-1-4-lutego-2018/.

IMG 10507 a
W dniu 9 listopada br. w Galerii Wschodniej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie miała miejsce uroczysta promocja katalogu do wystawy stałej „Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów”, pozycji poświęconej ceremoniałowi pogrzebowemu na dworze książąt pomorskich w okresie nowożytnym, książęcym zabytkom funeralnym oraz poezji kunsztownej dedykowanej zmarłym dynastom a także artykuły opisujące sarkofagi szczecińskie, wołogoskie, darłowskie i słupskie. Publikację zamykają tłumaczenia tekstów źródłowych tj. mowy pogrzebowej ku czci Bogusława XIII i opis ceremonii pogrzebu księcia w 1606.

Czytaj więcej...

a5egfvsdgvbsgvb 0
Wyjątkowy dorobek artystyczny, lata pracy na rzecz kultury Pomorza Zachodniego, dzieła docenianie w Polsce i na świecie. To wszystko łączy artystów, którzy są laureatami nagród marszałka województwa „Pro Arte”. W tym roku nagrodzone osoby to Maria Andrzejewska, Leonia Chmielnik, Inga Iwasiów i Czesław Kuriata.

W piątek 13 października odbyła się uroczysta gala podczas której charakterystyczne statuetki „Pro Arte” oraz symboliczne czeki wręczył laureatom marszałek Olgierd Geblewicz. Gala uświetniła koncert inaugurujący nowy sezon artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Polnische Kunst der Moderne 001W Galerii Ratusza Reinickendorf w Berlinie od dnia 14 września do 10 grudnia 2017 roku trwa wystawa „Polska Sztuka Współczesna” zorganizowana przez Stowarzyszenie ERA ART z Gdyni oraz Ratusz Reinickendorf w Berlinie.

W wystawie bierze udział 21 uznanych artystów z różnych ważnych ośrodków akademickich Polski: Gdańska, Olsztyna, Koszalina, Szczecina, Poznania, Katowic, Łodzi i Warszawy.

Podczas tego szczególnego wydarzenia artystycznego prezentowane są prace z kilku dziedzin sztuki - malarstwa, grafiki warsztatowej i cyfrowej oraz tkaniny unikatowej.

a4vd

Na te wieści czekał cały naukowy świat Pomorza Zachodniego. W niedzielę 11 czerwca br., podczas uroczystej gali w Akademii Sztuki, poznaliśmy Laureatów Zachodniopomorskich Nobli za rok 2016.

Zachodniopomorski Nobel to prestiżowa nagroda, którą przyznaje się naukowcom w kilku dyscyplinach naukowych: w dziedzinie nauk humanistycznych, podstawowych, technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu oraz artystycznych.

Nagrody, które trafiły do autorów najwybitniejszych osiągnięć naukowych dokonywanych przez naukowców województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku, w postaci symbolicznych czeków wręczył wicemarszałek Jarosław Rzepa. Pula nagród sfinansowanych z budżetu województwa wyniosła 90 tys. zł.

Czytaj więcej...

Bibliotekarz Roku 2016Tego jeszcze nie było w Konkursie im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Bibliotekarza Roku. Po raz pierwszy przyznano pierwsze miejsce ex aequo. Zwyciężczyniami konkursu za rok 2016 zostały Małgorzata Zychowicz oraz Agnieszka Borysowska. Wręczenie nagród odbyło się w piątek 5 maja br. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.


- Gratuluję obu Paniom i serdecznie dziękuję za codzienny wkład w rozwój zachodniopomorskiego bibliotekarstwa oraz promocję czytelnictwa. Cieszę się, że mamy na Pomorzu Zachodnim tak zaangażowane w swoją pracę osoby – komentuje członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego