Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Program Biblioteka+

W ramach Programu Wieloletiego KULTURA+ Priorytet „BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” w latach 2012 - 2015 na Pomorzu Zachodnim zrealizowano 17 projektów, na które udzielono z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowań na łączną kwotę 1 898 449,18 zł.


Poniżej znajdą Państwo zestawienie projektów w kolejnych latach realizacji Programu, wraz z wysokością rezerwy środków oraz kwotami dofinansowań.

Czytaj więcej...

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w budżecie Województwa na rok 2014 została utworzona rezerwa celowa w wysokości 1 000 000 zł, przeznaczona na pokrycie wkładów własnych do zadań realizowanych przez biblioteki województwa zachodniopomorskiego, które uzyskają dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Operatora Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek", w ramach Wieloletniego Programu Kultura+.

Czytaj więcej...

bibliotekalogoWydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w budżecie Województwa na rok 2013 została utworzona rezerwa celowa w wysokości 750 000 zł, przeznaczona na pokrycie części wkładów własnych do zadań realizowanych przez biblioteki województwa zachodniopomorskiego, które uzyskają dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Operatora Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek", w ramach Wieloletniego Programu Kultura+.

Czytaj więcej...

Biblioteka W ostatni wtorek (16 października br.), w czasie spotkania w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Wojciech Drożdż podpisali porozumienie z pięcioma gminami, które jako pierwsze w naszym regionie przystąpiły do ogólnopolskiego Programu Biblioteka+. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie ze swymi ustawowymi zadaniami - współdziała z organami administracji publicznej.

Czytaj więcej...

bibliotekalogo miniWydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w budżecie Województwa na rok 2012 została utworzona rezerwa celowa w wysokości 1 000 000 zł, przeznaczona na pokrycie części wkładów własnych do zadań realizowanych przez biblioteki województwa zachodniopomorskiego, które uzyskają dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Operatora Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek", w ramach Wieloletniego Programu Kultura+.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.bibliotekaplus.pl.

 

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego