Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

1. Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy*


Wartość zadania: 26 598 315 zł
Środki pochodzące z budżetu województwa: 7 842 608 zł
Środki pochodzące z UE (RPO WZ): 17 953 137 zł
Środki własne: 802 570 zł


Opis inwestycji:


Centrum Dialogu „Przełomy" jest miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, regionu, Polski i Europy. Dlaczego CDP powstało właśnie tu? Bo Szczecin jest jednym z nielicznych polskich miast, w których po wojnie doszło do przełomów, zmieniających trwale historię nie tylko tego miejsca, ale całego kraju i kontynentu. Misją CDP jest m. in. przywracanie pamięci. Trwałe miejsce w CDP zajmuje stała ekspozycja, pokazująca lata 1939 – 1990, upamiętniająca przede wszystkim wydarzenia w PRL przemilczane, wpisane w narrację „społeczeństwa oporu" przeciwko władzy ludowej. CDP ukazująca najważniejsze momenty w historii powojennego Szczecina i całego Pomorza Zachodniego, przełomy, które zmieniały różne dziedziny życia, po których nic już nie było takie samo.


Muzeum Przełomów ma dwie kondygnacje, jedną na poziomie ulicy i drugą całkowicie podziemną o łącznej powierzchni ponad 2 000 m2. W wyższej mieszczą się pomieszczenia wspomagające – kawiarnia, sklepik, hol, administracja muzeum, miejsce na warsztaty. Pod ziemią na 1000 m2 powstała właściwa przestrzeń ekspozycyjna.


Konkurs architektoniczny na projekt pawilonu wygrała firma KWK „Promes" z Katowic. Zwycięzcą postępowań przetargowych na wykonanie prac budowlanych I. i II. etapu inwestycji została firma "Skanska" z Warszawy.


W ogłoszonym przez Muzeum Narodowe w Szczecinie konkursie na opracowanie koncepcji wizualnej ekspozycji Centrum Dialogu „Przełomy" (sfinansowanym w całości ze środków Województwa Zachodniopomorskiego) zwyciężyła szczecińska pracownia Biuro Projektowo – Inżynierskie Redan Sp. z o.o., Szczecin, a w skład zespołu autorskiego weszli: Michał Czasnojć, Dawid Szewczyk, Tomasz Ryba. W zwycięskiej pracy najpełniej spośród wszystkich złożonych propozycji zaprezentowano klarowny podział przestrzennych ekspozycji. W szczególności wyróżniają ją walory plastyczne pracy, punktujące poszczególne elementy historii. Sędziowie za szczególną zaletę uznali wstęgę czasu, rozwiązanie nie tylko porządkujące chronologicznie ekspozycję, ale również stanowiące czytelny element wizualny, spajający całość wystawy i mogący w przyszłości być graficznym symbolem Centrum. Praca wyróżniała się pod kątem walorów funkcjonalnych, zwłaszcza w zakresie szybkiej ścieżki zwiedzania oraz intelektualnej interakcji pomiędzy zwiedzającym a narracją wystawy. Uporządkowana trasa zwiedzania wprowadza ład przestrzenny i umożliwia widzowi najpełniejsze skorzystanie z proponowanych rozwiązań ekspozycyjnych.


Prace związane z realizacją wystawy stałej prowadziła wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Trias AVI.


Budynek „Centrum Dialogu Przełomy” otrzymał wiele nagród w tym m. in. na Światowym Festiwalu Architektury 2016 w Berlinie (World Architecture Festival 2016) - I nagrodę w kategorii „Kultura” oraz tytuł World Building of the Year 2016. Budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy jest także laureatem prestiżowej nagrody za najlepszą przestrzeń publiczną Europy – European Prize for Urban Public Space 2016. Projekt autorstwa Roberta Koniecznego został także wyróżniony w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich, śląskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz prestiżowym muzealnym wyróżnieniem Sybilla. Wystawa stała CDP zajęła III miejsce w plebiscycie portalu kulturaonline.pl "Najlepsze muzea interaktywne w Polsce" oraz zdobyła SYBILLĘ w XXXVII konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii „Wystawy historyczne i archeologiczne” organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.2. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie*


Wartość zadania: 70 317 556 zł

Termin realizacji: 2009 – 2015

Środki pochodzące z budżetu województwa: 29 407 400 zł

Środki pochodzące z UE: 40 910 456 zł


Opis inwestycji:


Zakres rzeczowy Przebudowy Opery obejmuje m. in.: przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny i orkiestronu; dobudowę kieszeni scenicznej; wymianę i rozbiórkę instalacji i urządzeń technologii teatru muzycznego (mechanika, akustyka, elektroakustyka i oświetlenie); budowę dźwigu do transportu dekoracji i urządzeń, budowę dźwigu osobowo-towarowego; przebudowę funkcjonalną i akustyczną widowni i kuluarów dla potrzeb spektakli kameralnych; przebudowę głównej klatki schodowej dla publiczności i likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; przebudowę dróg ewakuacyjnych, zapewnienie drogi ewakuacyjnej dla publiczności z balkonu widowni; rozbudowę pomieszczeń sanitarnych dla publiczności; przebudowę funkcjonalną i akustyczną sal prób wraz z garderobami i pomieszczeniami sanitarnymi; wykonanie prac konserwatorskich; wymianę instalacji i urządzeń elektrycznych, sanitarnych, wentylacji.


Głównym celem inwestycji jest przebudowa obiektu, dzięki czemu poprawie ulegnie jakość infrastruktury związanej z działalnością kulturalną Opery. W wyniku realizacji zadania nastąpi poszerzenie spectrum działań podejmowanych przez instytucje, a co za tym idzie rozbudowa oferty kulturalnej miasta i regionu Pomorza Zachodniego. Przebudowa Opery przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych spektakli teatralnych, operowych i baletowych oraz podniesie jakość pracy artystów. Przebudowa przyczyni się również do zwiększenia dostępu do usług kulturalnych szerszego grona osób, w tym osób niepełnosprawnych.


Konkurs na projekt wygrała firma MXL 4 Architekci.


Konkurs na wykonanie prac budowlanych wygrała firma Ineko.3. Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*


Wartość zadania: 27 212 815 zł

Termin realizacji: 2012 – 2015

Środki pochodzące z budżetu województwa: 8 364 627 zł

Środki pochodzące z UE (RPO WZ): 18 842 608 zł

Środki własne instytucji: 5 580 zł

 

Opis inwestycji:


Projekt obejmował renowację i modernizację skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku, wykonano inwentaryzację architektoniczną dla celów projektowych, opracowano inwestorski program funkcjonalno-użytkowy pomieszczeń, opracowano projekt koncepcyjny i projekt budowlany oraz zrealizowano prace modernizacyjne i budowlane. Odtworzono w stylu późnego renesansu Północy dawny ciąg komunikacyjny w skrzydle północnym na podstawie zachowanej ikonografii. Skomunikowano m.in. salę Bogusława X z wieżą widokową, emporami, dawnym oratorium, ze zrekonstruowanymi komnatami książęcymi oraz z dawną XIV-wieczną kryptą książęcą. Obiekt po modernizacji pełni funkcję koncertowo – teatralno – wystawowo – edukacyjną oraz konferencyjną.


Dostosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych.


Efektem realizacji niniejszego projektu jest odtworzenie dawnego wyglądu wnętrz zamkowych w oparciu o najnowsze badania historyczne.Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum tradycji regionalnych*


Wartość zadania: 8 007 859 zł
Środki pochodzące z budżetu województwa: 2 434 713 zł

Środki pochodzące z UE (RPO WZ): 5 512 244 zł

Środki własne: 60 902 zł


Opis inwestycji:


Projekt polegał na modernizacji i restauracji pomieszczeń oraz dziedzińca zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27 dla potrzeb stworzenia nowoczesnego Muzeum poświęconego historii Pomorza. Realizacja projektu pozwoli w sposób kompleksowy eksponować i przechowywać cenne zbiory archeologiczne, etnograficzne i numizmatyczne związane z naszym regionem. Ponadto projekt umożliwił poszerzenie oferty Muzeum o prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej i edukacyjnej, a w szczególności imprez o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim, koncertów, spektakli, happeningów, seansów filmowych filmów archiwalnych, rekonstrukcji historycznych.


W ramach projektu zrealizowano:


1) zadaszenie oraz adaptację na potrzeby lapidarium wewnętrznego dziedzińca (pokrycie otwartej przestrzeni dziedzińca – włącznie z tzw. przejściem bramnym- przeszklonym dachem opartym na konstrukcji metalowej wraz z wymianą posadzki dziedzińca; utworzenie dodatkowego przejścia do zaplecza kuchennego, wykonanie fundamentów wraz z ustawieniem na nich dwóch zabytkowych posągów - kopii posągu Mojżesza dłuta Michała Anioła oraz posągu Fryderyka Wielkiego dłuta Johanna G. Schadowa oraz wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych).


2) modernizację dwóch kompleksów sal wystawowych (na parterze budynku odrestaurowane i zmodernizowane zostaną cztery sale, z przeznaczeniem utworzenia wystaw archeologicznych pn. Starożytności pomorskie i Trwanie i przemiana. Na pierwszym piętrze budynku odrestaurowane i zmodernizowane zostaną cztery kolejne sale wystawowe aktualnie wyłączone z użytkowania ze względu na ich bardzo zły stan techniczny. W salach tych wykonano wystawy numizmatyczne i sfragistyczne zatytułowane:

  1. Historia pieniądza na Pomorzu od XII do XIX w.
  2. Herb pieczęć w życiu miast zachodniopomorskich od XIV do XIX w.
  3. Pieniądz zastępczy na Pomorzu w XX w.


Wszystkie sale wyposażone zostały w nowoczesny system gablot oraz oświetlenie umożliwiające nowoczesną i bezpieczną prezentację posiadanych zbiorów).


3) adaptację poddasza na potrzeby magazynowe,
4) modernizację ciągów komunikacyjnych,
5) wymianę stolarki okiennej oraz instalacji c. o.

Inwestycje planowane:


5. Centrum Nauki w Szczecinie

 

Opis inwestycji:


Centrum Nauki ma być nowoczesną placówką naukowo–edukacyjną mającą na celu pobudzaniem u zwiedzających naturalnej ciekawości, kreatywności oraz zainteresowanie różnymi aspektami nauki. Zgodnie z założeniami główną atrakcją nowej instytucji będą interaktywne eksponaty symulujące zjawiska przyrodnicze oraz urządzenia techniczne, spełniające rolę edukacyjną przez poglądowe przedstawienie procesów zachodzących w naturze. Tematem eksperymentów, jak i wystaw multimedialnych, będzie ukazanie w sposób interaktywny rozwoju techniki i nauki tematycznie związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Centrum Nauki (Balticum) będzie nowoczesną placówką edukacyjną, w której będzie można zapoznać się ze zjawiskami fizycznymi i chemicznymi związanymi z morzem, przeprowadzić eksperymenty ukazujące m.in. zjawiska w przyrodzie o strukturze falowej np. fale morskie, fale sejsmiczne. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z zasadami działania poszczególnych ekspozycji, np. dlaczego statek płynie pod wiatr.


Uporządkowane w działy wystawy nawiązywać będą do starożytnego podziału na cztery żywioły: wodę, ziemię, powietrze i ogień. Koncepcja budowy Centrum Nauki w Szczecinie zakłada powstanie dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7000 m2, w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, kino 3D na 60 osób, sala multimedialna do celów edukacyjnych na 100 osób, pracownie, warsztaty i magazyny z zapleczem administracyjnym. Zagospodarowane będzie także nabrzeże na którym udostępnione będą m.in. żurawie portowe. Budynek zbudowany będzie nad brzegiem Odry (Łasztownia). Na potrzeby realizacji merytorycznej części projektu powołany został zespół, w skład którego weszli przedstawiciele szczecińskich uczelni wyższych (Akademia Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński), Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz środowisk morskich.


W piątek 21 października 2016 r. w Szczecinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie – Lech Karwowski oraz rektorzy sześciu zachodniopomorskich uczelni podpisali list intencyjny o współpracy w ramach projektu budowy Centrum Nauki w Szczecinie. Tego samego dnia Muzeum Narodowe w Szczecinie (realizator projektu) podpisało umowę z firmą Płaskowicki&Partnerzy Architekci z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.


http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/rusza-proces-inwestycyjny-centrum-nauki-w-szczecinie6. Architektoniczno-urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie (dokumentacja)

 

Wartość zadania: 2 994 808* zł

Termin realizacji:

2012 – 2015 – dokumentacja


Środki pochodzące z budżetu województwa: 1 384 350 zł

Środki pochodzące z UE: 1 585 738 zł

Środki własne: 24 720 zł


Opis inwestycji:


Pierwszy etap zakłada wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej na potrzeby projektu. Pierwszą nagrodę w ogłoszonym w lipcu 2010 roku konkursie na opracowanie architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie otrzymało Biuro Architektoniczne Atelier Loegler Sp. z o.o. z Krakowa.


Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie i stworzenia nowoczesnego ośrodka rozwoju sztuki teatralnej w basenie morza Bałtyckiego, jako centrum wymiany najnowszych myśli w dziedzinie działań teatralnych, nastawionego na współpracę z twórcami reprezentującymi różne dziedziny sztuki.


Realizacja projektu sprowadza się do maksymalnego wpisania nowoprojektowanej kubatury w istniejącą rzeźbą terenu, co pozwala na wykreowanie dwóch równoważnych wejść do budynku – istniejącego i projektowanego od strony ulicy Jana z Kolna. Rezultatem zaproponowanego rozwiązania projektowego jest, oprócz walorów funkcjonalnych, kompozycyjnych i użytkowych, przywrócenie architektonicznych walorów istniejącego i wpisanego do rejestru zabytków modernistycznego budynku zbudowanego dla loży masońskiej w 1937 roku.


W nowej części usytuowane będą Teatr Letni Szekspirowski, sala eksperymentalna i nowa sala teatralna z profesjonalnym zapleczem sceny (brak takiego obiektu na terenie województwa). Takie rozwiązanie wydaje się być uzasadnione zarówno względami artystycznych zasłużonej dla kultury polskiej palcówki, ale też względami ekonomicznymi. Zmniejsza ono zakres ingerencji w historyczną substancje istniejącego budynku dając zarazem szanse na wprowadzenie niezbędnych technicznych urządzeń pozwalających twórcom spektakli na niczym nieskrępowaną kreatywność.

 * Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Zachodniopomorskiego

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego